The Star Challenge - Foruth Follow-Up


Nu är det dags igen! Fjärde uppföljningen.

- Maila in ditt resultat till mig på stayfit.nu@gmail.com senast tisdag kl 21:00!
- OBS! Var du med under förra uppföljningen underlättar du för mig då jag ska summera
dina stjärnor om du skickar in ditt nya resultat som ett svarsmail ifrån senaste mailet.
- Ange antal insamlade kost-stjärnor som du tjänat in fr.om. 13 feb - to.m. 26 feb.
- Ange antal insamlade tränings-stjärnor som du tjänat in fr.om. 13 feb - to.m. 26 feb.
- OBS! Sammanställ inte antal stjärnor utan ange enbart insamlade stjärnor för den aktuella perioden.
Missade du senaste uppföljningstillfället skriver du den prioden separat.
- Är du ny deltagare får du gärna ange vad du heter, startdatum samt ev. blogg + bild.

- Dela gärna med dig av hur kost och träning har gått samt om du har några funderingar.

Kopiera gärna texten nedan och klistra in den i mailet:

Namn:
Kost stjärnor:
Träningsstjärnor:
Blogg:
Startdatum:
Upplevelse:

Kommentera här: