Meditation brings wisdom


06:00-07:00
“Meditation brings wisdom; lack of mediation leaves ignorance. Know well what leads you forward and what hold you back, and choose the path that leads to wisdom.”
- Buddha

Meditation är en psykisk och kroppslig teknik som innebär att man kombinerar fokusering, koncentration och avspänning. Att lyssna inåt. Det finns mängder av olika former av meditation men tanken är att man ska stilla sitt sinne, bli mer harmonisk och verkligen ge insikt i vad man är. Ordet meditation kommer från latinets meditare, som betyder att föras mot mitten, mot centrum.

Hur gör jag? Det kan gå till på flera olika sätt eftersom det finns flera olika meditationstekniker. Man kan sitta i olika meditaionspositioner. Personligen sitter jag i lotusställningen (se ovan) och fokuserar på att sitta stilla och avspänt med slutna ögon samtidigt som jag koncentrerar min uppmärksamhet och mitt medvetande på mitt inre.  Man kan också fästa sin uppmärksamhet på delar av kroppen sk. chakras vilket kan underlätta om man är nybörjare. Efterhand som man lär sig att stänga ute alla tankar och ljud kan man uppleva helt otroliga känslor med meditation. Under själva meditationsfasen brukar jag uppleva det som att man befinner sig i stadiet mellan sömntillstånd och medvetandetillstånd. Du hör allting, men det är så långt långt borta. Och hela kroppen är fullkomligt avslappnad. Det är nästan som att man är viktlös och svävar. Man blir helt degig i kroppen. Jag brukar föreställa mig härliga färger och former och ibland även energier (chakras) som passerar genom hela kroppen.

Var noga med
-Att du har tyngden på sittknölarna i baken
-Att din ryggrad är rak
-Att bröstet är framskjutet, stolt ställning
-Håll hakan lätt indragen mot bröstet så att nacken sträcks rak
-Att dina knän är lägre än höftkulorna, lägg eventuellt en kudde under baken

Kommentera här: